Home > Megayachts > Motor

Aladina (ex My Way)
Length : 114.85 ft / 35.00 m
Beam : 24.95 ft / 7.60 m
Draught : 5.90 ft / 1.80 m
Shipyard : Benetti, ITA
2000
LGD.jpg PARIonRocks11.jpg myway.jpg PARImoving02.jpg Haidag1~0.jpg